Wettelijke vertegenwoordiging aanvragen

Wilt u een curator, bewindvoerder of mentor worden? Dan moet u een aanvraag indienen bij de kantonrechter in uw regio.

Wilt u als rechtspersoon iemand beschermen die niet goed voor zichzelf of zijn financiën kan zorgen? Dan moet u eerst worden benoemd tot bewindvoerder, curator of mentor. U vraagt een benoeming aan bij de kantonrechter.

Wat is een curator, bewindvoerder of mentor?

Een curator, (beschermings)bewindvoerder of mentor is een wettelijke vertegenwoordiger die beslissingen neemt voor een persoon die dit zelf niet kan. Bijvoorbeeld door een verslaving of een verstandelijke beperking.

Bewindvoerder

Een bewindvoerder beheert de goederen van een persoon en regelt alle financiële zaken. Bijvoorbeeld bij geldproblemen door schulden.

Mentor

Als iemand zelf zijn persoonlijke zaken niet meer kan regelen, kan een mentor dat voor hem doen. Zoals het regelen van verpleging, verzorging of begeleiding.

Curator

Als een bewindvoerder of mentor niet voldoende bescherming biedt, kan een persoon onder curatele worden gesteld. De curator beslist dan over de persoonlijke en financiële zaken.

Aanvragen bij kantonrechter

Als u bewindvoerder, curator of mentor wilt worden moet u een aanvraagformulier indienen bij de kantonrechter. Op het formulier staat welke documenten u moet meesturen. U stuurt het formulier op naar de rechtbank in uw regio.

Kwaliteitseisen curator, bewindvoerder of mentor

Zorgt u als organisatie voor 3 of meer mensen? Dan moet u aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoen. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM beoordeelt of u aan deze eisen voldoet. Daarna bepaalt de kantonrechter of u in een zaak als professioneel curator, bewindvoerder of mentor wordt benoemd.

Vergoeding voor werkzaamheden

Voor uw werkzaamheden als wettelijk vertegenwoordiger krijgt u een wettelijke vergoeding. Op basis van het aantal gewerkte uren stelt de kantonrechter een jaarvergoeding vast.

VESTIGINGSGEGEVENSDELTA ADVISORY B.V.
De La Reyweg 409
2571 EK 's-GRAVENHAGE

KVK: 83150307
BTW: NL862752218B01
OPENINGSTIJDEN
Ma t/m Vr : 09:30 - 17:30
Zaterdag : 12:00 - 17:00
Zondag : Gesloten 

CONTACT
De La Reyweg 409, Den Haag, Nederland
VOLG ONS
Chat openen
Delta Advisory
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?