Werken met explosieven

Werkt u met explosieven? Dan gelden er regels voor u en uw personeel. Lees hier meer.

Werkt u met explosieven? Dan gelden er regels voor u en uw personeel. De Inspectie Leefomgeving en Transport controleert of bedrijven en personen die met explosieven werken de regels volgen.

Erkenning aanvragen

U mag alleen explosieven maken, vervoeren, opslaan, gebruiken en verhandelen met een erkenning. Explosieven zijn ontplofbare voorwerpen en stoffen, zoals buskruit.

U heeft de volgende erkenningen nodig:

  • Een erkenning voor uw bedrijf. Deze vraagt u aan bij de politie in de buurt waar uw bedrijf gevestigd is of via de Berichtenbox.
  • Een erkenning voor iedere werknemer die werkt met explosieven. Deze vraagt u aan bij de politie in de regio waar uw werknemer woont.

Een erkenning is maximaal 5 jaar geldig. Daarna kunt u opnieuw een erkenning aanvragen.

Explosieven opslaan

Slaat u explosieven op? U moet zich houden aan de regels van:

  • de Omgevingswet
  • het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
  • het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
  • het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Ook heeft u mogelijk een omgevingsvergunning voor de opslag van explosieven nodig.

Omgevingsvergunning aanvragen en vergunningcheck doen

Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Of dat u een melding moet doen? Ga naar het Omgevingsloket en doe de vergunningcheck. In het Omgevingsloket ziet u welke regels gelden in uw gemeente, provincie of waterschap. En u kunt direct een vergunning aanvragen of een melding doen.

Register bijhouden

Alles wat u doet met explosieven, moet u volgens de Wet explosieven civiel gebruik (Wecg) bijhouden in uw eigen register. Dat is een overzicht van welke explosieven u ontvangt, gebruikt of aan andere bedrijven levert. Explosieven hebben een unieke identificatie. Die moet u ook in het register zetten. Zonder die identificatie mag u de explosieven niet verhandelen. Deze informatie moet u minstens 10 jaar bewaren.

Registratie bij VOMES

Als u met explosieven werkt, moet u zich registreren bij VOMES. U bent bijvoorbeeld springmeester of deskundige opsporing ontplofbare oorlogsresten. Na de registratie komt u in het Register Veilig Werken met Explosieve Stoffen. Bekijk welke beroepen zich moeten registreren.

Wilt u tijdelijk of vast in Nederland met explosieven werken en heeft u uw beroepskwalificaties in het buitenland behaald? Dan moet u zich melden bij VOMES voordat u met de werkzaamheden begint.

Verplicht arbo-certificaat

U heeft een arbo-certificaat nodig om te mogen werken met explosieven. Een gecertificeerd bedrijf controleert of de medewerkers, het proces of de dienst aan alle eisen voldoen.

Overbrengingsvergunning voor vervoeren explosieven

Als u explosieven wilt vervoeren, heeft uw chauffeur een ADR-certificaat nodig. U moet in deze situatie ook een overbrengingsvergunning aanvragen:

  • U vervoert explosieven voor civiel gebruik binnen Nederland. U vraagt hiervoor een binnenlandse overbrengingsvergunning aan bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente waar de explosieven naartoe gaan.
  • U vervoert explosieven voor civiel gebruik binnen de lidstaten van de Europese Unie (EU). Dan moet u daarvoor toestemming hebben van de lidstaten van waaruit, waardoor en waarnaar ze worden vervoerd.
  • U vervoert u explosieven voor civiel gebruik in Nederland die uit een andere EU-lidstaat komen. U moet naast het aanvragen van een een binnenlandse overbrengingsvergunning ook toestemming vragen aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
  • Vervoert u explosieven voor de mijnbouw? Dan vraagt de ontvanger de overbrengingsvergunning aan bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Erkenning en overbrengingsvergunning aanvragen met de Berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de erkenning en de overbrengingsvergunning digitaal aanvragen bij de verschillende organisaties. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

VESTIGINGSGEGEVENSDELTA ADVISORY B.V.
De La Reyweg 409
2571 EK 's-GRAVENHAGE

KVK: 83150307
BTW: NL862752218B01
OPENINGSTIJDEN
Ma t/m Vr : 09:30 - 17:30
Zaterdag : 12:00 - 17:00
Zondag : Gesloten 

CONTACT
De La Reyweg 409, Den Haag, Nederland
VOLG ONS
Chat openen
Delta Advisory
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?