Vloeistofdichte en vloeistofkerende vloer aanleggen

Om bodemverontreiniging te voorkomen moet u soms vloeistofdichte of vloeistofkerende vloeren hebben. Lees de regels.

Werkt u met vervuilende vloeistoffen die in de bodem of in het grondwater terecht kunnen komen? Dan moet u maatregelen nemen die de bodem beschermen tegen bodemverontreiniging. U beschermt de bodem met een:

  • vloeistofdichte vloer (vloeistoffen kunnen niet door deze vloer komen)
  • vloeistofkerende vloer (deze vloer vangt lekkages en morsingen tijdelijk op totdat ze zijn opgeruimd)

Of u een vloeistofdichte of vloeistofkerende vloer moet hebben, bepaalt u met de Wegwijzer vloeren van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB).

Vloeistofdichte vloer aanleggen

Als uw bedrijf een vloeistofdichte vloer moet hebben, dan moet een erkende aannemer de vloer aanleggen. Op de website van Rijkswaterstaat vindt u een lijst van erkende bedrijven die vloeistofdichte vloeren mogen aanleggen. Na het aanleggen, krijgt u van de aannemer een Bewijs Aanleg Onder Certificaat (BAOC). Het BAOC is 6 jaar geldig.

Vloeistofdichte vloer keuren

Na 6 jaar verloopt het BAOC en moet u de vloeistofdichte vloer laten keuren door een onafhankelijke, erkende inspecteur. Kijk op de website van Rijkswaterstaat voor een overzicht van erkende inspectiebedrijven die uw vloer mogen keuren. Als de inspecteur uw vloer goedkeurt, krijgt u een certificaat. Dit certificaat heet Verklaring Vloeistofdichte Voorziening en is 6 jaar geldig.

Jaarlijks zelf keuren

U moet ook minimaal 1 keer per jaar zelf uw vloer controleren op gebreken en scheuren. Zo weet u of de vloer nog vloeistofdicht is. U doet dat met het controlesysteem van uw bedrijf.

Incidentenmanagement vloeistofkerende vloer

Heeft u een vloeistofkerende vloer? Dan moet u risico’s voorkomen door aan incidentenmanagement te doen. Dit betekent dat u:

  • de vloer jaarlijks controleert met de controlelijst vloeistofkerende vloeren (pdf). Deze controlelijst bewaart u 5 jaar
  • gemorste vloeistoffen direct opruimt (zorg voor genoeg opvangbakken, poetsdoeken en absorptiekorrels)
  • voor uw personeel vastlegt wat zij moeten doen bij het lekken of morsen van vloeistoffen
  • lekbakken plaatst onder vaatwerk, smeer-en systeemoliën, koelvloeistof en afgewerkte olie
  • lekbakken plaatst onder metaalbewerkingsmachines waarbij vloeistoffen vrij kunnen komen
VESTIGINGSGEGEVENSDELTA ADVISORY B.V.
De La Reyweg 409
2571 EK 's-GRAVENHAGE

KVK: 83150307
BTW: NL862752218B01
OPENINGSTIJDEN
Ma t/m Vr : 09:30 - 17:30
Zaterdag : 12:00 - 17:00
Zondag : Gesloten 

CONTACT
De La Reyweg 409, Den Haag, Nederland
VOLG ONS
Chat openen
Delta Advisory
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?