Normen voor ammoniakuitstoot, fijnstofemissie en geuremissie van veehouderijen

Uw veehouderij mag niet meer dan een bepaalde hoeveelheid ammoniak, fijnstof of geur uitstotenLees hier meer.

Uw veehouderij mag niet meer dan een bepaalde hoeveelheid ammoniak uitstoten. Ook voor fijnstof en geur zijn er wettelijke regels. Heeft u een nieuw, innovatief stalsysteem, dat minder fijnstof of geur uitstoot? Dan moet u die laten goedkeuren.

Ammoniakuitstoot

Elk stalsysteem heeft een norm (standaard regel) voor de uitstoot van ammoniak. De normen staan in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). Een beschrijving van de stalsystemen vindt u op de website van Kenniscentrum InfoMil.

In het Besluit emissiearme huisvesting staat hoeveel ammoniak een bepaald diersoort mag uitstoten. Uw verblijven voor melkkoeien, kalveren, varkens, kippen, kalkoenen en eenden moeten voldoen aan de maximale emissiewaarden.

Daarnaast kunnen er normen zijn voor de totale ammoniakuitstoot per bedrijf. Deze staan in uw omgevingsvergunning of in het Activiteitenbesluit. Als u een natuurbeschermingswetvergunning heeft, kunnen de normen ook hierin staan.

Erkenning innovatief stalsysteem tegen ammoniakuitstoot aanvragen

Heeft u een stalsysteem dat niet in de Rav-lijst staat? Dan moet u een verzoek tot Erkenning innovatief stalsysteem tegen ammoniakuitstoot indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U vraagt eerst een bijzondere emissiefactor aan. Dat heet ook wel een proefstalaanvraag. Daarna vraagt u een vergunning aan bij uw gemeente om uw stalsysteem te gebruiken. Als die is goedgekeurd, krijgt u een voorlopige emissiefactor in bijlage 1 van de Rav. Laat u vervolgens metingen uitvoeren en stuurt u RVO binnen 3 jaar uw rapport op? Dan komt na goedkeuring de emissiefactor definitief in de Rav.

Fijnstofemissie

In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit staan de emissiefactoren fijnstof voor veehouderij.

Erkenning innovatief stalsysteem tegen fijnstofuitstoot aanvragen

Heeft u een nieuwe, innovatieve stal? En staat uw stalsysteem nog niet op de fijnstoflijst? U kunt Erkenning innovatief stalsysteem tegen fijnstofuitstoot aanvragen bij RVO. Uw nieuwe stal moet wel voor 10% minder uitstoot aan fijnstof zorgen.

Geuremissie

Uw veehouderij moet voldoen aan regels voor de uitstoot van geur (geuremissie). Geur kan afkomstig zijn van dierenverblijven, mestbassins, mestverwerking, productie en opslag van voer.

In de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) staan regels voor de beoordeling van geur van dierenverblijven. De Wgv geldt voor veehouderijen die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben. Voor veehouderijen die geen omgevingsvergunning nodig hebben, zijn de (grotendeels zelfde) eisen opgenomen in het Activiteitenbesluit. Daarnaast staan in het Activiteitenbesluit eisen voor geurhinder voor onder andere het opslaan van mest en kuilvoer en het bereiden van brijvoer.

VESTIGINGSGEGEVENSDELTA ADVISORY B.V.
De La Reyweg 409
2571 EK 's-GRAVENHAGE

KVK: 83150307
BTW: NL862752218B01
OPENINGSTIJDEN
Ma t/m Vr : 09:30 - 17:30
Zaterdag : 12:00 - 17:00
Zondag : Gesloten 

CONTACT
De La Reyweg 409, Den Haag, Nederland
VOLG ONS
Chat openen
Delta Advisory
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?