Verplichtingen bij chemische stoffen en mengsels (REACH)

Werkt u met chemische stoffen of chemische mengsels? U moet zich houden aan de Europese REACH-verordening. Lees de regels.

Fabrikanten, importeurs, distributeurs en professionele gebruikers van chemische stoffen en mengsels moeten veiligheidsnormen volgen. Is uw bedrijf gevestigd in Nederland of een ander EU-land? Dan moet u zich houden aan de REACH-verordening.

Wat is REACH?

De afkorting REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. In de Europese REACH-verordening staan de regels voor de productie, verwerking van en handel in chemische stoffen en mengsels.

Verplichtingen bij chemicaliën

Bedrijven moeten zich houden aan verplichtingen uit de REACH-verordening, zoals:

 • informatie verzamelen
 • chemicaliën indelen in gevaren
 • chemicaliën registreren
 • veiligheidsmaatregelen nemen

Welke verplichtingen voor u gelden, hangt af van welke chemicaliën u gebruikt en hoe u de chemicaliën gebruikt. Daarnaast hangt het af van uw rol in de toeleveringsketen. Bent u bijvoorbeeld fabrikant of een professionele gebruiker (downstream gebruiker)?

Bekijk uw verplichtingen in de infographic van de REACH en CLP Helpdesk. Met de check tool van de REACH en CLP Helpdesk ziet u welke acties u moet nemen.

Registratieplicht voor producenten en importeurs

Maakt u chemische stoffen of importeert u chemische stoffen in de Europese Unie (EU)? Dan moet u gegevens over deze chemische stoffen registreren bij het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA). Deze plicht geldt alleen als u minimaal 1000 kilogram per jaar van de stoffen produceert of importeert. Bij de registratie vermeldt u ook hoe gebruikers veilig met de chemische stoffen kunnen omgaan.

Veiligheidsinformatieblad (VIB) leveren en controleren

Brengt u chemische stoffen of mengsels in de handel? Dan moet u een veiligheidsinformatieblad (VIB) geven aan professionele gebruikers. Met het veiligheidsinformatieblad, Material Safety Data Sheet (MSDS) in het Engels, geeft u informatie over:

 • de risico's van de chemische stof voor werknemers en milieu
 • het veilig gebruik van de chemische stof op de werkplek

Als de informatie op het VIB niet klopt of er niet op staat, kan dat gevaarlijk zijn voor werknemers. Met de VIB-check controleert u of het VIB aan de eisen voldoet.

Chemische stoffen en mengsels veilig gebruiken

Industriële gebruikers en professionele gebruikers moeten doen wat er op het veiligheidsinformatieblad staat. Ook moeten zij leveranciers informeren. Bijvoorbeeld als het VIB niet klopt of niet compleet is. Bedrijven die chemische stoffen en mengsels gebruiken zijn zelf verantwoordelijk voor gezond en veilig werken.

Explosieve stoffen verkopen

Verkoopt u chemische stoffen die ook gebruikt kunnen worden om explosieven te maken (precursoren of grondstoffen voor explosieven)? Dan moet u als verkoper:

 • het bedrijf dat de chemische stoffen bij u koopt, laten weten dat het product een grondstof is voor explosieven, en dat er speciale regels gelden (informatieplicht)
 • uw personeel opleiden, zodat zij de regels kennen voor de handel in deze chemische grondstoffen
 • verdachte transacties, verdwijning en diefstal van deze chemische stoffen binnen 24 uur melden bij het Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën (tel. 088 154 00 00 of via precursoren@belastingdienst.nl)

Voor een aantal stoffen gelden nog extra verplichtingen:

 • U moet de identiteit checken van uw klant en nagaan of hij een vergunning moet hebben om de stoffen te kopen (verificatieplicht). Particulieren mogen deze stoffen zonder vergunning niet kopen.
 • U moet de gegevens van de klant vastleggen en bewaren voor een periode van 18 maanden. U mag zelf bepalen hoe u dat doet, als u zich maar aan de privacyregels (AVG) houdt.

Lees meer over al uw verplichtingen in de factsheet voor ondernemers en bedrijven. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of u zich aan de regels houdt.

VESTIGINGSGEGEVENSDELTA ADVISORY B.V.
De La Reyweg 409
2571 EK 's-GRAVENHAGE

KVK: 83150307
BTW: NL862752218B01
OPENINGSTIJDEN
Ma t/m Vr : 09:30 - 17:30
Zaterdag : 12:00 - 17:00
Zondag : Gesloten 

CONTACT
De La Reyweg 409, Den Haag, Nederland
VOLG ONS
Chat openen
Delta Advisory
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?