Buitenlandse vennootschappen

U kunt vanuit Nederland internationaal ondernemen met een buitenlandse vennootschap. Of andersom als u vanuit het buitenland in Nederland wil ondernemen. Lees welke wetten en regels er gelden voor buitenlandse vennootschappen.

Buitenlandse vennootschap inschrijven bij KVK

In deze situaties moet u uw buitenlandse vennootschap inschrijven in het Handelsregister van KVK:

 • U wilt een vestiging openen in Nederland.
 • U leent in Nederland arbeidskrachten uit tegen betaling. U krijgt dan te maken met de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Het maakt niet uit of u wel of geen vestiging in Nederland heeft.

Niet verplicht inschrijven

Heeft u een buitenlandse vennootschap zonder vestiging in Nederland? Dan mág u zich inschrijven in het Handelsregister. Wel moet u dan voldoen aan bepaalde voorwaarden. Zoals dat u in Nederland ondernemingsactiviteiten uitvoert die u kunt aantonen.

Buitenlandse vennootschap oprichten vanuit Nederland

Bent u een Nederlandse ondernemer? Dan kunt u een vennootschap in het buitenland oprichten of laten oprichten. U hoeft deze niet om te zetten in een Nederlandse rechtsvorm. Wel krijgt u te maken met Nederlands en buitenlands recht. U moet bijvoorbeeld de jaarstukken van uw onderneming in het buitenland én in Nederland inleveren (deponeren). In Nederland doet u dat bij KVK.

Buitenlands en Nederlands recht

U moet zich met een buitenlandse vennootschap houden aan het Nederlandse recht én aan het recht uit het land waar uw bedrijf het hoofdkantoor of een vestiging heeft.

Buitenlandse wetten en regels gelden vooral voor:

 • de manier van oprichten
 • de opbouw van de vennootschap, bijvoorbeeld de structuur, bevoegdheden en verplichtingen van bestuurders
 • wie de vennootschap mag vertegenwoordigen (vertegenwoordigingsbevoegdheid)
 • stoppen met de vennootschap

Het Nederlandse recht bepaalt de regels waar de vennootschap zich bij het ondernemen aan moet houden. Bijvoorbeeld:

 • uw bedrijf inschrijven in het Handelsregister
 • belastingen
 • milieu
 • arbeidsomstandigheden voor personeel
 • faillissement
 • ondernemingsraden
 • strafrecht

Voordelen en nadelen buitenlandse vennootschap

Voordelen:

 • Buitenlandse rechtspersonen zoals een vennootschap zijn soms eenvoudig en goedkoop op te richten.
 • Veel buitenlandse vennootschappen worden als rechtspersoon geaccepteerd in Nederland door KVK.

Nadelen:

 • U moet zich houden aan de regels in het buitenland, die u misschien niet goed kent. Hiervoor heeft u bijvoorbeeld een advocaat nodig, wat zorgt voor extra kosten.
 • Sommige bedrijven zoals banken en verzekeringsmaatschappijen vragen aanvullende informatie voordat ze een overeenkomst met een buitenlandse vennootschap sluiten.
 • Dit kan ook gelden voor andere serviceaanbieders. Zoals telecomaanbieders. Het kan daardoor moeilijker zijn een telefoon- of internetaansluiting te regelen.

Eisen voor formeel buitenlandse vennootschappen

Heeft u een buitenlandse vennootschap van buiten de Europese Economische Ruimte (EER: alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland)? Maar heeft u geen echte band met het land waar het bedrijf is opgericht en onderneemt u alleen in Nederland? Dan moet u naast de gegevens die u aan het Handelsregister opgeeft voor de inschrijving van een buitenlandse vennootschap, ook voldoen aan de Wet op Formeel Buitenlandse Vennootschappen.

Deze wet bepaalt dat u elk jaar deze stukken moet inleveren (deponeren) bij KVK:

 • een uittreksel uit het buitenlandse register
 • een jaarrekening naar buitenlands recht
 • een jaarrekening naar Nederlands recht

Voorbeelden van buitenlandse vennootschappen

Er staan in Nederland verschillende soorten buitenlandse vennootschappen ingeschreven bij KVK, zoals:

 • Private limited company (Ltd) (VK)
 • Limited Liability Partnership (LLP) (VK)
 • Limited Liability Company (LLC) (VS)
 • Delaware Corporation (VS)
 • Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) (Duitsland)
 • Société Anonyme (SA) (Frankrijk)

Europese rechtspersonen

U kunt er ook voor kiezen om een vennootschap op te richten waarvoor het Europese recht geldt. Zoals een:

VESTIGINGSGEGEVENSDELTA ADVISORY B.V.
De La Reyweg 409
2571 EK 's-GRAVENHAGE

KVK: 83150307
BTW: NL862752218B01
OPENINGSTIJDEN
Ma t/m Vr : 09:30 - 17:30
Zaterdag : 12:00 - 17:00
Zondag : Gesloten 

CONTACT
De La Reyweg 409, Den Haag, Nederland
VOLG ONS
Chat openen
Delta Advisory
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?