Algemene Vervoerscondities (AVC) gebruiken

Vervoert u goederen over de weg? Lees over de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC) en gebruik van de AVC-vrachtbrief.

De Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC) zijn algemene voorwaarden. U kunt deze voorwaarden gebruiken bij goederenvervoer over de weg in Nederland. Voor goederenvervoer over de grens gelden andere regels.

In de AVC staan onder meer de:

 • verplichtingen van de afzender
 • verplichtingen van de vervoerder
 • voorwaarden voor het betalen van de vracht
 • bijzondere risico's
 • afspraken voor opslag.

De AVC gelden alleen als afzender en vervoerder dit afspreken. Dit gebeurt meestal door gebruik te maken van een AVC-vrachtbrief.

AVC-vrachtbrief

In de AVC-vrachtbrief maken de afzender en vervoerder afspraken over het vervoer (vervoersovereenkomst). Bijvoorbeeld:

 • soort goederen
 • hoeveeldheid en gewicht van de goederen
 • het ruilen van pallets
 • datum van ontvangst en aflevering

En zij geven aan dat zij zich bij het vervoer houden aan de voorwaarden van de AVC 2002. De AVC-vrachtbrief is een belangrijk bewijsmiddel bij schade tijdens het vervoer.

Wanneer is de vervoerder aansprakelijk voor de schade?

Volgens de AVC-voorwaarden is de vervoerder verantwoordelijk voor de gevolgen van:

 • schade aan de lading
 • verlies van de lading
 • schade door vertraging bij vervoer

Behalve als de vervoerder overmacht kan bewijzen. Bij schade of verlies van de lading is de vervoerder aansprakelijk voor een bepaald bedrag per kilo (AVC-limiet). Bij vertraging is hij aansprakelijk voor 1 keer of 2 keer de vrachtprijs.

Wanneer is de vervoerder niet aansprakelijk?

De vervoerder is niet aansprakelijk als de schade is ontstaan door:

 • onoverdekt vervoer als deze manier van transport is afgesproken
 • slechte of geen verpakking
 • behandeling, lading, lossing of stuwing van de lading door of namens afzender of geadresseerde
 • de (kwetsbare) aard van de lading
 • hitte, koude, temperatuurverschillen en luchtvochtigheid, tenzij het een speciaal uitgerust voertuig is
 • gebrekkige adressering of etikettering.

Ook bij transport van levende dieren is de vervoerder niet aansprakelijk voor schade.

VESTIGINGSGEGEVENSDELTA ADVISORY B.V.
De La Reyweg 409
2571 EK 's-GRAVENHAGE

KVK: 83150307
BTW: NL862752218B01
OPENINGSTIJDEN
Ma t/m Vr : 09:30 - 17:30
Zaterdag : 12:00 - 17:00
Zondag : Gesloten 

CONTACT
De La Reyweg 409, Den Haag, Nederland
VOLG ONS
Chat openen
Delta Advisory
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?