Werktijden en rusttijden voor uw werknemers

Uw werknemers mogen niet meer dan een bepaald aantal uren werken. Kijk hoe het zit met aangepaste werktijden, rusttijden en pauzes.

Uw werknemers mogen per dag en per week niet meer dan een bepaald aantal uren werken. Ook hebben ze recht op regelmatige pauzes. Deze regels gelden voor iedereen, dus ook voor buitenlandse werknemers en personeel dat u tijdelijk inhuurt.

Plichten werktijden en rusttijden

In de Arbeidstijdenwet staat waar u zich als werkgever aan moet houden:

  • U moet de gewerkte uren bijhouden.
  • U moet het werkrooster van de werknemers schriftelijk vastleggen. Uw werknemers moeten het rooster kunnen inzien.
  • Bij het vaststellen van de werktijden moet u rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemers. U houdt rekening met bijvoorbeeld zorgtaken, scholing en vrijwilligerswerk van uw werknemers.
  • Veranderingen in het werkrooster moet u op tijd bekendmaken aan uw werknemers. Dit moet minstens 28 dagen van tevoren, tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt.

Uitzonderingen op regels arbeidstijden en rusttijden

Voor bepaalde werknemers, beroepen en werkomstandigheden zijn er uitzonderingen en extra regels voor arbeidstijden en rusttijden. Zo gelden aangepaste werktijden en pauzes voor kinderen en jongeren. En aangepaste regels over werkduur en rusttijden voor zwangere of pas bevallen vrouwen. In een aantal beroepen en sectoren heeft u te maken met aanvullende sectorregels.

Onregelmatige werktijden

Hebben uw werknemers onregelmatige werktijden? Door bijvoorbeeld aanwezigheidsdiensten, oproepwerk of nachtdiensten. Ook dan gelden er maximale werktijden en minimale rustperiodes. Tijdens een aanwezigheidsdienst blijft uw werknemer op de werkplek, zodat hij na een oproep zo snel mogelijk aan het werk kan gaan. Tijdens een oproepdienst is uw werknemer in zijn vrije tijd bereikbaar voor spoedgevallen. Regels voor aanwezigheidsdiensten en oproepdiensten (consignatie) worden uitgelegd op Arboportaal.nl. Er zijn strengere aanvullende regels voor werknemers die nachtdiensten draaien.

Flexibele werktijden

Wil uw werknemer meer of minder uren gaan werken dan u in het arbeidscontract heeft afgesproken? Of wil hij zijn werktijden en arbeidsplaats aanpassen, bijvoorbeeld om te kunnen telewerken? Dan moet u dit altijd toestaan. Een wijziging in arbeidsduur en werktijden mag u alleen weigeren als u kunt laten zien dat uw bedrijf eronder zal lijden. Uw werknemer mag nadat hij een half jaar in dienst is om een aanpassing vragen, en daarna 1 keer per jaar. Bij onvoorziene omstandigheden mag hij een 2e verzoek doen. De aanpassing mag tijdelijk zijn.

Werktijden aanpassen na ouderschapsverlof

Heeft uw werknemer het ouderschapsverlof helemaal gebruikt? Dan mag hij u voor de periode daarna om een tijdelijke aanpassing van de werktijden vragen. Uw werknemer moet dit minimaal 3 maanden voordat het ouderschapsverlof stopt aan u vragen. U moet uiterlijk 4 weken voordat het ouderschapsverlof stopt over het verzoek beslissen.

VESTIGINGSGEGEVENSDELTA ADVISORY B.V.
De La Reyweg 409
2571 EK 's-GRAVENHAGE

KVK: 83150307
BTW: NL862752218B01
OPENINGSTIJDEN
Ma t/m Vr : 09:30 - 17:30
Zaterdag : 12:00 - 17:00
Zondag : Gesloten 

CONTACT
De La Reyweg 409, Den Haag, Nederland
VOLG ONS
Chat openen
Delta Advisory
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?