Vergunning voor activiteiten in kalksteengroeve

Wilt u een kalksteengroeve in Limburg gebruiken voor kalksteenwinning of een ander doel? Dan heeft u een vergunning nodig.

Wilt u een kalksteengroeve in Limburg gebruiken om kalksteen (mergel) uit de grond te halen? Of u wilt de groeve voor voor andere activiteiten zoals rondleidingen, onderzoek of horeca gebruiken? Dan heeft u een vergunning nodig.

Mijnbouwvergunning voor kalksteen (mergel) winnen

Wilt u kalksteen (mergel) uit de grond halen? Dan moet u een mijnbouwvergunning aanvragen voor het winnen van mergel bij de provincie Limburg. In de vergunning staat wanneer, waarvoor en voor hoe lang u de groeve mag gebruiken.

Mijnbouwvergunning voor ander doel

Wilt u een mergelgroeve gebruiken voor iets anders dan mergelwinning? Bijvoorbeeld voor:

  • horeca
  • rondleidingen
  • champignonteelt
  • cultuurhistorisch onderzoek
  • vleermuistellingen
  • geologie

Dan moet u een mijnbouwvergunning aanvragen voor ander gebruik dan het winnen van mergel bij de provincie Limburg. In de vergunning staat wanneer, waarvoor en voor hoe lang u de groeve mag gebruiken.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de mijnbouwvergunning digitaal aanvragen bij de provincie Limburg. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

VESTIGINGSGEGEVENSDELTA ADVISORY B.V.
De La Reyweg 409
2571 EK 's-GRAVENHAGE

KVK: 83150307
BTW: NL862752218B01
OPENINGSTIJDEN
Ma t/m Vr : 09:30 - 17:30
Zaterdag : 12:00 - 17:00
Zondag : Gesloten 

CONTACT
De La Reyweg 409, Den Haag, Nederland
VOLG ONS
Chat openen
Delta Advisory
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?