Verandering kwaliteitseisen aan beroepskrachten in de kinderopvang

Ingangsdatum: 1 juli 2024

Wat verandert er?

Heeft u een kinderdagopvang of buitenschoolse opvang (BSO)? Vanaf 1 juli 2024 veranderen sommige eisen aan beroepskrachten in de kinderopvang. U mag bijvoorbeeld beroepskrachten met een andere kwalificatie inzetten op de BSO. Deze verandering in de eisen moet zorgen voor minder personeelstekort en minder hoge werkdruk in de kinderopvang.

Wijzigingen kinderdagopvang

U  mag beroepskrachten in opleiding inzetten als vaste beroepskracht (vast gezicht).

Wijzigingen buitenschoolse opvang (BSO)

  • U berekent de beroepskracht-kindratio op kindercentrum-niveau en niet meer op groepsniveau.
  • Het kindercentrum-overstijgend opvangen van kinderen tijdens schoolvrije perioden wordt makkelijker.
  • U mag beroepskrachten met een andere kwalificatie (bijvoorbeeld op het gebied van sport, muziek en cultuur) onder voorwaarden inzetten (formatieve inzet).

Voor wie?

  • ondernemers in de kinderdagopvang
  • ondernemers in de buitenschoolse opvang (BSO)

Wanneer?

De wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang gaat naar verwachting in op 1 juli 2024.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Eerst moeten de Tweede en Eerste Kamer het wetsvoorstel aannemen. Na publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant kan de wet ingaan.

VESTIGINGSGEGEVENSDELTA ADVISORY B.V.
De La Reyweg 409
2571 EK 's-GRAVENHAGE

KVK: 83150307
BTW: NL862752218B01
OPENINGSTIJDEN
Ma t/m Vr : 09:30 - 17:30
Zaterdag : 12:00 - 17:00
Zondag : Gesloten 

CONTACT
De La Reyweg 409, Den Haag, Nederland
VOLG ONS
Chat openen
Delta Advisory
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?