UPV: producenten verantwoordelijk voor afval van gebruikte producten

Bent u producent? Het kan zijn dat u voor uw producten uitgebreide producenten verantwoordelijkheid (UPV) heeft. U moet dan helpen om het afval dat na gebruik overblijft op te ruimen. Bijvoorbeeld door producten in te zamelen, recyclen of hergebruiken. Lees of de UPV voor uw bedrijf geldt. 

Wat is UPV?

Veel producten brengen na gebruik schade toe aan het milieu. Om dit te voorkomen heeft de overheid regels gemaakt. Die regels staan in het Besluit regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en gelden voor 6 productgroepen: 

  • Autobanden en autowrakken
  • Batterijen en accu's
  • Elektrische en elektronische apparatuur
  • Textiel
  • Verpakkingen
  • Wegwerpplastic

Als producent van zo’n productgroep moet u: 

  • zorgen voor een inzamelpunt voor afgedankte producten
  • zorgen dat de afgedankte producten op de juiste manier worden verwerkt
  • betalen voor het opruimen

Per product kunnen extra regels gelden. Soms kunt u hiervoor samenwerken met andere producenten. Voor sommige producten is dit verplicht. Een organisatie kan dan namens aangesloten producenten zorgen dat de afgedankte producten worden opgeruimd. En dat dit volgens de regels gebeurt. 

Autobanden en autowrakken

Bent u producent of importeur van autobanden of auto’s? Dan moet u ervoor zorgen dat de gebruikte banden of autowrakken weer worden ingenomen. En op een goede manier worden verwerkt. U moet bijvoorbeeld een systeem hebben om autowrakken in te zamelen. Dit kan ook samen met andere producenten of importeurs. 

Lees meer over autowrakken inzamelen en verwerken.

Lees meer over autobanden inzamelen en verwerken.

Batterijen en accu’s inzamelen

Bent u producent of importeur van batterijen of accu’s? Of van producten met batterijen of accu’s? Dan moet u ervoor zorgen dat de batterijen of accu’s na gebruik weer ingeleverd worden. U moet zorgen voor een inzamelnetwerk voor het hele land. En de batterijen en accu’s moeten op de schoonste en beste manier verwerkt worden.

U kunt ervoor kiezen om dit samen te doen met andere producenten en importeurs. Bij draagbare batterijen en fietsaccu’s is het zelfs verplicht om samen te werken. Daar bestaat een organisatie voor, Stibat

Lees meer over batterijen en accu's inzamelen.

Elektronische apparaten recyclen 

Brengt u als fabrikant of handelaar voor het eerst elektrische of elektronische apparaten in de handel? Onder eigen naam of merk. Of importeert u deze apparaten? Dan moet u de apparaten ook weer inzamelen en recyclen. 

Dit moet u op de juiste manier doen. En met een vast percentage van uw producten.
Ook moet u informatie over recyclen op het product zetten. En u moet verwerkingsbedrijven informatie geven over hoe ze uw apparaten kunnen hergebruiken en verwerken.

Lees meer over elektr(on)ische apparaten recyclen

Textiel

Produceert of importeert u huishoudtextiel of kleding? Dan moet u sinds 1 juli 2023 voldoen aan nieuwe regels voor recyclen en hergebruiken van textiel. U moet bijvoorbeeld textielafval inzamelen. En u melden bij de overheid. Ook moet u ervoor zorgen dat vanaf 2025 textiel kan worden klaargemaakt voor hergebruik. En gerecycled kan worden. 

Lees meer over de nieuwe regels voor hergebruik en recyclen textiel

Verpakkingen

Brengt u producten in een verpakking in de handel, of voert u die in? Of laat u een ander merk op een verpakking zetten? Of brengt u verpakkingen in de handel die aan een consument worden meegegeven met een ander product? 

Dan moet u ervoor zorgen dat die verpakkingen ingezameld en gerecycled worden. Er zijn een aantal dingen die u daarvoor moet doen. Bijvoorbeeld elk jaar meer verpakkingsmateriaal hergebruiken. En in nieuwe verpakkingen elk jaar meer hergebruikt materiaal verwerken. 

Lees meer over de eisen aan verpakkingen

Wegwerpplastic (zwerfafval)

Produceert u producten van wegwerpplastic? Voor een aantal producten moet u dan meebetalen aan het inzamelen van het afval en het opruimen van zwerfafval. Zoals voor bekers, bakjes en tasjes. Ook moet u consumenten aanmoedigen om plastic goed weg te gooien en afval te voorkomen. U moet zich ook melden bij de overheid en jaarlijks verslag doen van hoe u aan de UPV-regels voldoet.

Lees meer over de regels voor het opruimen van plastic afval.

VESTIGINGSGEGEVENSDELTA ADVISORY B.V.
De La Reyweg 409
2571 EK 's-GRAVENHAGE

KVK: 83150307
BTW: NL862752218B01
OPENINGSTIJDEN
Ma t/m Vr : 09:30 - 17:30
Zaterdag : 12:00 - 17:00
Zondag : Gesloten 

CONTACT
De La Reyweg 409, Den Haag, Nederland
VOLG ONS
Chat openen
Delta Advisory
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?