Stappenplan gastouderbureau starten

Een gastouderbureau helpt ouders bij het vinden van geschikte opvang van hun kinderen. Om deze opvang te verzorgen staan er gastouders geregistreerd bij het bureau. Met dit stappenplan komt u snel te weten welke regels er gelden voor het starten van een gastouderbureau.

In dit stappenplan staan  de regels die gelden voor alle gastouderbureaus. Daarnaast is het mogelijk dat u nog andere verplichtingen heeft. Overleg met uw gemeente over de volgorde van de stappen. Een aantal stappen kunt u gelijktijdig uitvoeren.

1. Bekijk of uw locatie past in het omgevingsplan

De vestiging van uw gastouderbureau moet passen in het omgevingsplan van uw gemeente. Het omgevingsplan kunt u bekijken via regels op de kaart van het Omgevingsloket. Past het niet in het omgevingsplan? Dan kunt u via het Omgevingsloket vragen om een wijziging of om een omgevingsvergunning. 

Wilt u uw bedrijf aan huis beginnen? Houd dan rekening met voorwaarden van uw gemeente en verhuurder of hypotheekverstrekker.

2. Vraag een verklaring omtrent het gedrag aan

De houder, eventuele bestuurders en bemiddelingsmedewerkers moeten een verklaring omtrent het gedrag (VOG) hebben. Deze verklaring moet bestaan uit screeningsprofiel 84 (zorgdragen voor minderjarigen) of 86 (werkzaam in de kinderopvang). U heeft de VOG nodig voor de registratie van uw gastouderbureau in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

3. Stel een pedagogisch beleidsplan op

Uw gastouderbureau moet bij de aanvraag tot registratie in het LRK een pedagogisch beleidsplan hebben. Hierin beschrijft u de pedagogische visie van de opvang. U schrijft bijvoorbeeld hoe gastouders kinderen helpen in hun ontwikkeling.

4. Zorg voor inschrijving in het Personenregister kinderopvang (PRK)

Iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen worden opgevangen moet zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang. Deze personen worden regelmatig gecontroleerd. Bijvoorbeeld op strafbare feiten.

5. Registreer uw gastouderbureau, gastouders en opvanglocaties in het LRK

Minimaal 10 weken voor de start van uw gastouderbureau moet u een aanvraag tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) doen. U doet deze aanvraag bij de gemeente. Ouders kunnen alleen kinderopvangtoeslag krijgen als uw bureau geregistreerd is in het LRK. Daarnaast moet u ook de gastouders en de opvanglocaties laten registreren. Hiervoor doet u een aparte aanvraag.

6. Laat de locaties voor gastouderopvang voldoen aan de inrichtingseisen

De opvanglocaties die bij uw gastouderbureau geregistreerd staan, moeten voldoen aan inrichtingseisen. Kinderen moeten er veilig kunnen spelen en rusten. Check de eisen aan de ruimtes voor gastouderopvang.

7. Stel een veiligheids- en gezondheidsbeleid op

U moet een veiligheids- en gezondheidsbeleid schrijven. Er wordt van u verwacht dat u deze regelmatig controleert en aanpast wanneer dat nodig is. Zo zorgt u dat er genoeg aandacht blijft voor veiligheid en gezondheid in uw gastouderbureau.

8. Neem gekwalificeerd personeel aan

Voor de eigenaar van een gastouderbureau gelden geen opleidingseisen. Uw gastouders en bemiddelingsmedewerkers moeten wel aan de eisen voor gastouder voldoen. Ook moeten zij  een verklaring omtrent het gedrag (VOG) hebben.

9. Sluit u aan bij de Geschillencommissie

U moet zich aansluiten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Dit is een organisatie die klachten van ouders en verzorgers beoordeelt. U registreert zich hier voor al uw vestigingen. Informeer de ouders en de oudercommissie dat u bent aangemeld bij de geschillencommissie.

10. Zorg voor een meldcode kindermishandeling

Een meldcode beschrijft in 5 stappen hoe u en uw medewerkers moeten omgaan met een vermoeden van kindermishandeling.

11. Stel een reglement oudercommissie op

Uw gastouderbureau moet een oudercommissie hebben. Maak ook een reglement voor de oudercommissie. Hierin beschrijft u de regels voor de leden. Zorg dat u het reglement af heeft binnen 6 maanden na registratie in het LRK.

Zijn er bij uw gastouderbureau niet meer dan 50 gastouders aangesloten? En kunt u bewijzen dat u uw best heeft gedaan om een oudercommissie samen te stellen? Dan hoeft u geen 
oudercommissie te hebben.

12. Houd een administratie bij

Als eigenaar van een gastouderbureau moet u een administratie bijhouden. Daarin geeft u onder meer een overzicht van de gastouders en de kinderen die ingeschreven staan. Ook houdt u een financiële administratie bij.

Lees over administratie bijhouden in de kinderopvang.

13. Schrijf uw gastouderbureau in bij KVK en regel uw aanmelding bij de Belastingdienst

Als u een gastouderbureau start, moet u het inschrijven in het Handelsregister van KVK. KVK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft zich niet apart bij de Belastingdienst aan te melden. Als de Belastingdienst u als btw-ondernemer opneemt in de administratie, krijgt u uw omzetbelastingnummer en uw btw-identificatienummer (btw-id).

Feiten en cijfers: aantal gastouderbureaus

De grafiek toont het aantal gastouderbureaus in Nederland per jaar.
Het aantal gastouderbureaus neemt de laatste jaren onafgebroken toe.

VESTIGINGSGEGEVENSDELTA ADVISORY B.V.
De La Reyweg 409
2571 EK 's-GRAVENHAGE

KVK: 83150307
BTW: NL862752218B01
OPENINGSTIJDEN
Ma t/m Vr : 09:30 - 17:30
Zaterdag : 12:00 - 17:00
Zondag : Gesloten 

CONTACT
De La Reyweg 409, Den Haag, Nederland
VOLG ONS
Chat openen
Delta Advisory
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?