Regels voor collectief ontslag

Wilt u binnen 3 maanden minstens 20 werknemers ontslaan? Dan is dat collectief ontslag. Lees welke regels hierbij gelden.

Wilt u om bedrijfseconomische redenen binnen 3 maanden minstens 20 werknemers ontslaan? Dan is er sprake van collectief ontslag. Het maakt niet uit of het gaat om gedwongen ontslagen of ontslagen met wederzijds goedvinden.

Wanneer mag u collectief ontslaan?

Voor collectief ontslag gelden 3 regels:

  • U wilt 20 of meer werknemers binnen 3 maanden ontslaan.
  • Het ontslag is om bedrijfseconomische redenen. Bijvoorbeeld door een reorganisatie of financiële problemen.
  • De werknemers die u wilt ontslaan werken binnen hetzelfde gebied in het land (1 werkgebied).

Wat zijn uw plichten bij collectief ontslag?

U moet het voornemen tot collectief ontslag melden aan de vakbonden en UWV. Doet u dit niet, dan kan dat leiden tot vernietiging van het ontslag. Met de vakbonden overlegt u in ieder geval hoe:

  • U het collectief ontslag eventueel kunt voorkomen of het aantal ontslagen kunt verminderen.
  • U de gevolgen van het collectief ontslag kunt verzachten, bijvoorbeeld door een sociaal plan.

Wie moet u als eerste ontslaan?

Bij collectief ontslag bepaalt het afspiegelingsbeginsel de volgorde van de ontslagen. U deelt uw werknemers met gelijke functies in leeftijdsgroepen in. Wie binnen een leeftijdsgroep als laatste is aangenomen, krijgt als eerste ontslag. Met de Afspiegelingstool van UWV kunt u de volgorde bepalen.

Arbeidsovereenkomsten opzeggen of ontbinden

UWV neemt uw verzoek pas in behandeling als u voldoet aan de meldingsplicht. Ook moet u overlegd hebben met de vakbonden en eventueel uw ondernemingsraad. Na uw melding geldt 1 maand wachttijd. Hierna kunt u de arbeidsovereenkomsten pas opzeggen of ontbinden.

Verklaren de vakbonden schriftelijk dat zij zijn geraadpleegd en akkoord gaan met het collectief ontslag? Dan geldt de wachttijd niet.

VESTIGINGSGEGEVENSDELTA ADVISORY B.V.
De La Reyweg 409
2571 EK 's-GRAVENHAGE

KVK: 83150307
BTW: NL862752218B01
OPENINGSTIJDEN
Ma t/m Vr : 09:30 - 17:30
Zaterdag : 12:00 - 17:00
Zondag : Gesloten 

CONTACT
De La Reyweg 409, Den Haag, Nederland
VOLG ONS
Chat openen
Delta Advisory
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?