Kwaliteitsborging verplicht bij nieuwbouw

Start u een nieuwbouwproject, bijvoorbeeld voor een woning of een eenvoudig bedrijfsgebouw? Als u een bouwvergunning nodig heeft, bent u volgens de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) verplicht om uw bouwplan te laten controleren op kwaliteit door een kwaliteitsborger. De wet heeft als doel de bouwkwaliteit te verbeteren en de aansprakelijkheid van bouwers voor bouwfouten te vergroten.

Wanneer is een kwaliteitsborger verplicht?

U bent alleen verplicht een kwaliteitsborger in te schakelen als uw bouwplan in gevolgklasse 1 valt. Dat is de laagste risicoklasse, bijvoorbeeld bouwprojecten voor woningen en eenvoudige bedrijfspanden. 

Wat doet de kwaliteitsborger?

Voor de start van de bouwwerkzaamheden bekijkt een onafhankelijke kwaliteitsborger welke risico’s aan het bouwplan zitten. De kwaliteitsborger bepaalt dan welke maatregelen nodig zijn om die risico's te voorkomen of te beperken.

De kwaliteitsborger moet onder andere:

  • onafhankelijk zijn
  • zijn opgenomen in het Register Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw
  • een borgingsplan maken
  • controleren of het nieuwbouwproject aan de regels voldoet als het klaar is
  • een verklaring afgeven dat het nieuwbouwproject is gebouwd volgens de regels

Laat uw bouwplan toetsen

Om te weten of u een kwaliteitsborger moet inschakelen, controleert u eerst of u een omgevingsvergunning nodig hebt. Dit doet u online in het Omgevingsloket. Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, moet de gemeente uw bouwplan toetsen aan het omgevingsplan. De gemeente kijkt dan of uw bouwplan binnen de omgeving past. Wilt u weten wat u moet doen om aan de nieuwe regels voor kwaliteit in de bouw te voldoen? Met dit stappenplan weet u snel alles.

Wkb gaat stapsgewijs in

De Wkb gaat voor nieuwbouw stapsgewijs in op 1 januari 2024, tegelijk met de Omgevingswet. Later gaat de verplichting om een kwaliteitsborger in te schakelen waarschijnlijk ook gelden voor projecten met een hogere risicoklasse. Voor verbouwingen gaat de Wkb naar verwachting op 1 januari 2025 in.

VESTIGINGSGEGEVENSDELTA ADVISORY B.V.
De La Reyweg 409
2571 EK 's-GRAVENHAGE

KVK: 83150307
BTW: NL862752218B01
OPENINGSTIJDEN
Ma t/m Vr : 09:30 - 17:30
Zaterdag : 12:00 - 17:00
Zondag : Gesloten 

CONTACT
De La Reyweg 409, Den Haag, Nederland
VOLG ONS
Chat openen
Delta Advisory
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?