Innovatiemissie Beieren: AgTech, robotisering en digitalisering in open teelten

Centraal bij deze agri-food innovatiemissie staat het verkennen van gelijkwaardige samenwerking bij onderzoek en ontwikkeling, zowel voor onderzoekers als bedrijven.

Voor wie?

Bent u een ondernemer of bent u als onderzoeker verbonden aan een kennisinstelling? En werkt u aan innovatieve digitale oplossingen, AgTech en precisielandbouw toepassingen voor open teelten? Deze missie neemt u mee naar Beieren. Deze regio staat bekend om zijn akkerbouw met onder andere teelt van tarwe, gerst en maïs en aardappelteelt. Diverse AgTech en precisielandbouw oplossingen komen daarbij kijken:

 • autonome veldrobots (schoffelen, wieden, oogsten);
 • precisie-bespuiting;
 • dronetechnologie;
 • sensortoepassingen; 
 • imaging oplossingen zoals (spectrale) camera’s, satellietdata;
 • farm management software; 
 • big data en AI-oplossingen.

Doelen van de missie

De doelen van deze missie zijn:

 • Inzicht krijgen in het ecosysteem, innovatieve ontwikkelingen en kansen in de agro-sector in Beieren.
 • Best practices verkennen en uitwisselen binnen beleid, industrie en op de boerderij.
 • Verkennen van trends en kansen voor meerjarige (publiek-private) samenwerking tussen kennisinstellingen en tussen bedrijven op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. 
 • Innovatieve kennis en technologie uit Nederland koppelen aan marktkansen in Duitsland.

In Nederland willen we niet alleen een belangrijke exporteur zijn van duurzaam geproduceerde agri-food-producten, maar ook van kennis, kunde en technologie voor het realiseren van een houdbaar voedselsysteem wereldwijd. Deze positie versterken we door te investeren in digitale innovaties en door samen te werken in onderzoek en ontwikkeling met internationale partners.

Achtergronden

Beieren: focus op robotisering en digitalisering van de landbouw

Beieren is één van de meest innovatieve 'Bundesländer' in Duitsland met een sterk ontwikkelde technologiesector. Het landbouwministerie van Beieren zet stevig in op digitalisering in de landbouwsector met onder meer een digitaliseringsstrategie én investeert daarbij € 100 miljoen in subsidies voor boeren. De belangrijkste drijfveer hierachter is het verminderen van chemie in de landbouw en zo de druk op klimaat en biodiversiteit te verminderen. De subsidie is gericht op precisielandbouw, denk aan innovatieve sensortechnologie en digitale oplossingen voor de akkerbouw, wied- en schoffeltechnologie, gewasbescherming (specifiek reductie pesticiden) en daarnaast monitoring van diergezondheid en dierwelzijn in de veehouderij. Het onderzoeksinstituut van het ministerie, de Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), oriënteert zich internationaal met betrekking tot innovatie en kijkt daarbij onder andere naar Nederland. Het wil graag leren én samenwerking verkennen met Nederlandse partners in onderzoek en bedrijfsleven. 

Landbouwsector

Beieren heeft een landbouwsector die traditioneel veel familiebedrijven kent en waar daardoor over het algemeen minder grootschalige bedrijven te vinden zijn. In Beieren zijn 79.000 landbouwbedrijven met een gemiddelde oppervlakte van 36 ha. De landbouw in Beieren wordt gekenmerkt door veel biologische landbouw. Akkerbouw en zuivelproductie zijn belangrijke sectoren. Er zijn veel loonwerkbedrijven die de sector ondersteunen met personeel én techniek, ook gezien investeren in technologie voor de kleine boerenbedrijven soms lastig blijkt. 

Kennis- en innovatie ecosysteem

Beieren heeft een sterk kennis- en innovatie ecosysteem met grote (industriële) partijen als Fendt, Siemens en grote internationale agrarische bedrijven als Baywa die allen in digitalisering en agtech investeren. Daarnaast zijn er ook gerenommeerde onderzoeksinstituten als Technische Universiteit München en Hogeschool Weihenstephan-Triesdorf die werken aan digitalisering in de landbouw. Er zijn in Beieren ook field labs opgezet waar nieuwe technologie en oplossingen in een realistische praktijksituatie getest en doorontwikkeld kunnen worden, dit ook in samenwerking met boeren. Deze field labs bieden voor Nederlandse bedrijven kansen om hun innovaties te demonstreren en laten testen. 

Conceptprogramma

Het missieprogramma is in ontwikkeling. We proberen de specifieke wensen van de deelnemers zoveel mogelijk mee te nemen bij het bepalen van het definitieve programma. De belangrijkste ingrediënten voor het 3-daagse programma:

 • Bezoeken aan grote bedrijven als Baywa, Fendt, Siemens evenals start-ups
 • Bezoeken aan TU München, University of Applied Sciences Weihenstephan-Triesdorf
 • Netwerk event (plus mogelijk seminar) 
 • Bezoek aan LfL (uitwisseling en inzicht in beleidsprioriteiten en investeringen)
 • Bezoek aan Field Lab of een innovatief boerenbedrijf

Kosten

De kosten voor deelname aan de innovatiemissie zijn € 250 per persoon. Hierbij is inbegrepen: deelname aan het collectief programma, transfers van en naar programmaonderdelen, lunch en diners als dit is vermeld in het programma. Deelname is exclusief: reis- en verblijfskosten en alle individuele kosten.

Deelname

Wilt u deelnemen aan deze innovatiemissie? Meld uzelf dan uiterlijk vrijdag 12 april aan via het aanmeldformulier

Definitieve deelname hangt af van het aantal beschikbare plekken. Ook kijken wij hoe goed uw technologie binnen de scope en doel van de missie past.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze innovatiemissie? Neemt u dan contact op met:

Suraj JamgeAdvisor Agri-Food/Bioeconomy, Horizon Europe E-mail:: suraj.jamge@rvo.nlM +31 (0) 6 2147 5963

Bert van der HeideAdviseur Internationale Innovatie Agri-FoodE-mail : bert.vanderheide@rvo.nl M +31 (0) 6 2937 1209

Of stuur een e-mail naar innovatiemissies@rvo.nl.

Op zoek naar mogelijke financiering voor uw plannen?

Raadpleeg hiervoor onze subsidie- en financieringswijzer voor Duitsland.

VESTIGINGSGEGEVENSDELTA ADVISORY B.V.
De La Reyweg 409
2571 EK 's-GRAVENHAGE

KVK: 83150307
BTW: NL862752218B01
OPENINGSTIJDEN
Ma t/m Vr : 09:30 - 17:30
Zaterdag : 12:00 - 17:00
Zondag : Gesloten 

CONTACT
De La Reyweg 409, Den Haag, Nederland
VOLG ONS
Chat openen
Delta Advisory
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?