Gedragscode voor activiteiten in gebied met beschermde soorten

Wilt u werken in beschermde natuurgebieden? Als u volgens een gedragscode werkt, hoeft u geen ontheffing aan te vragen.

De Wet natuurbescherming beschermt planten en dieren die in het wild leven. U mag met uw werkzaamheden deze beschermde natuur niet beschadigen. Moet u toch werken in een beschermd gebied? Dan kunt u een ontheffing aanvragen. Of u kunt gebruikmaken van een vrijstelling als u werkt volgens een goedgekeurde gedragscode natuurbescherming.

Ontheffing of vrijstelling

Wilt u aan het werk in een beschermd natuurgebied? Controleer of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Soms mag u verboden uit de Wet natuurbescherming overtreden. U heeft dan een ontheffing of vrijstelling nodig. Dat geldt voor:

  • buitenwerkzaamheden zoals slopen of (wegen)bouw
  • buitenevenementen
  • onderzoek in de natuur

Een ecologisch deskundige helpt na te gaan of er beschermde planten of dieren zijn op de plaats waar u aan het werk gaat. Hij bepaalt ook hoe u schade aan de natuur kan voorkomen. Blijkt dat u een ontheffing nodig heeft voor uw activiteiten? Dan helpt de ecologisch deskundige u met uw aanvraag. In de meeste gevallen vraagt u een ontheffing aan bij de provincie.

Als u met een goedgekeurde gedragscode natuurbescherming werkt, heeft u voor sommige werkzaamheden geen ontheffing nodig. U krijgt dan vrijstelling. Het gaat om werkzaamheden die vaak voorkomen of voorspelbaar zijn, zoals groenonderhoud.

Wat is een gedragscode?

In de gedragscode staat hoe u moet werken om schade aan beschermde dieren en planten te voorkomen of te beperken. En aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Werken met een goedgekeurde gedragscode

Wilt u met een gedragscode gaan werken? Dan geldt alleen een goedgekeurde gedragscode natuurbescherming. U moet kunnen aantonen dat u volgens de voorwaarden uit de gedragscode werkt. De provincies controleren of u zich aan de regels houdt. U meldt uw activiteiten ook bij de provincie. Ga altijd na of u een gedragscode mag gebruiken. En neem bij twijfel contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Er zijn onder meer goedgekeurde gedragscodes voor bosbouw en bosbeheer, ruimtelijke ontwikkeling en natuurbeheer.

Gedragscode opstellen en goedkeuren

Sectoren of organisaties kunnen een nieuwe gedragscode maken. Neem daarvoor altijd eerst contact op met RVO. RVO bekijkt met u de mogelijkheden en moet de nieuwe gedragscode ook goedkeuren.

VESTIGINGSGEGEVENSDELTA ADVISORY B.V.
De La Reyweg 409
2571 EK 's-GRAVENHAGE

KVK: 83150307
BTW: NL862752218B01
OPENINGSTIJDEN
Ma t/m Vr : 09:30 - 17:30
Zaterdag : 12:00 - 17:00
Zondag : Gesloten 

CONTACT
De La Reyweg 409, Den Haag, Nederland
VOLG ONS
Chat openen
Delta Advisory
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?