Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling)

Heeft u een middelgroot of groot bedrijf en heeft u krediet nodig? Lees wanneer u in aanmerking komt voor de GO-regeling.

Heeft u een middelgroot of groot bedrijf en heeft u zakelijk krediet nodig? Met de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling) is het makkelijker om een banklening of bankgarantie te krijgen. De bank krijgt een 50% Staatsgarantie en loopt zo minder risico. De GO-regeling geeft garantie voor leningen van minimaal € 1,5 miljoen tot maximaal € 150 miljoen.

Wanneer komt u in aanmerking?

U komt in aanmerking voor garantie als u aan de voorwaarden van de GO-regeling voldoet:

  • U heeft een (middel)grote onderneming met substantiële activiteiten in Nederland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
  • Uw onderneming is in de kern gezond.
  • Uw onderneming heeft bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven.
  • U heeft alleen Fresh Money.
  • Uw onderneming heeft geen bovenmatige kapitaalonttrekking in de laatste 12 maanden of een verplichting of voornemen daartoe.
  • U vraagt de GO-regeling alleen voor financiering van eigen bedrijfsactiviteiten aan.

Verder behoort uw onderneming niet tot een van de volgende sectoren:

  • landbouw, visserij en aquacultuur (primaire agrarische sector). De GO-regeling is wel toegankelijk voor food- & agribedrijven actief in toelevering, verwerking en dienstverlening
  • onroerend goed, met uitzondering van bemiddeling, eigen gebruik en projectfinanciering
  • financiële sector, met uitzondering van bemiddeling en operationele lease
  • gezondheidszorg voor zover de onderneming een zorgaanbieder is die diensten verleent zoals omschreven in de Zorgverzekeringswet en de AWBZ

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt de garantieaanvraag voor GO of niet zelf doen. Uw financier die is aangesloten bij de GO-regeling moet de garantieaanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Meer informatie over de aanvraagprocedure voor de GO-regeling leest u op de website van de RVO. De GO-regeling is geopend tot 13 juni 2025, 17.00 uur.

VESTIGINGSGEGEVENSDELTA ADVISORY B.V.
De La Reyweg 409
2571 EK 's-GRAVENHAGE

KVK: 83150307
BTW: NL862752218B01
OPENINGSTIJDEN
Ma t/m Vr : 09:30 - 17:30
Zaterdag : 12:00 - 17:00
Zondag : Gesloten 

CONTACT
De La Reyweg 409, Den Haag, Nederland
VOLG ONS
Chat openen
Delta Advisory
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?