Franchisecontract opstellen

Een franchisecontract is een overeenkomst tussen franchisegever en -nemer over hoe u met elkaar samenwerkt. Sinds 1 januari 2021 geldt een nieuwe franchisewet. Daarin staat welke informatie minimaal in het contract moet staan. Lees hoe u een franchisecontract opstelt en wat u moet doen voordat u tekent.

In het franchisecontract legt u afspraken vast. Bijvoorbeeld over de duur van de franchiseovereenkomst, verzekeringen en het bedrijfspand. Ook staat in het contract welke vergoedingen u moet afdragen om te franchisen.

Nieuwe franchisewet

Sinds 1 januari 2021 is er een nieuwe franchisewet. Deze vervangt de franchisecode. Die werkte op basis van afspraken en was niet wettelijk verplicht. De nieuwe wet geeft meer duidelijkheid. Doordat er nu wettelijke regels zijn, is de positie van franchisenemers sterker geworden. Lees meer over de nieuwe franchisewet op KVK.nl.

Voordat u tekent: bescherm uw belangen

Voordat u een franchisecontract tekent, zijn er een aantal zaken waar u op moet letten. Zo versterkt u uw positie als franchisenemer of -gever.

1. Financiële en algemene informatie delen en bedenktijd

U moet informatie aan elkaar geven. Dat geldt voor de franchisenemer en de franchisegever. Bijvoorbeeld over uw financiële situatie, de franchiseformule en investeringen. Zo kan de franchisenemer goed onderzoek doen hoe gezond de franchiseformule is en wat de risico’s zijn.

Daarna geldt voor u beiden een bedenktermijn van 4 weken waarin u onderzoek kunt doen. U mag daarin geen andere afspraken maken of betalingen afdwingen. Lees meer over welke informatie u moet geven.

Schakel een juridisch adviseur in

Lees het franchisecontract altijd goed door en stel vragen. Schakel een juridisch adviseur in als u iets niet begrijpt of onduidelijk vindt.

2. Zorgplicht

Tijdens de looptijd van het franchisecontract moet de franchisegever hulp bieden aan de franchisenemer. Dat is de zogenaamde zorgplicht. De franchisegever biedt ondersteuning aan door bijvoorbeeld cursussen te geven, reclame te maken en financiële hulp.

3. Veranderingen tijdens de overeenkomst

Als er tijdens de overeenkomst veranderingen plaatsvinden moet de franchisegever de franchisenemer hierover op tijd informeren. Bijvoorbeeld als de franchisegever een webshop wil beginnen of een ander assortiment wil aanbieden. De franchisegever moet vooraf toestemming vragen en alle relevante informatie opgeven.

4. Einde van het contract

Als het contract afloopt geldt misschien een schriftelijk concurrentiebeding. Dat mag niet langer dan 1 jaar zijn. En alleen voor het gebied waarin de franchisenemer werkzaam was. Controleer dit. Dit voorkomt dat de franchisenemer wordt beperkt om nog iets anders te ondernemen. Ook mag de franchisegever de franchisenemer niet dwingen om zijn onderneming tegen ongunstige voorwaarden te verkopen. In het franchisecontract staat daarom hoe goodwill wordt bepaald en berekend.

Lees meer over de aandachtspunten voordat u een contract afsluit op KVK.nl.

In 3 stappen een franchisecontract opstellen

1. Geheimhoudingsovereenkomst: uitwisseling van informatie

Vaak zal de franchisegever eerst vragen een geheimhoudingsovereenkomst te tekenen. Zo voorkomt de franchisegever dat bedrijfsgevoelige informatie openbaar wordt. En kan de franchisegever gedetailleerd voorlichten over de formule.

2. Intentieverklaring: begin van uitvoerende fase

Als de franchisenemer en de franchisegever een positief gevoel hebben, sluiten ze een intentieverklaring af. Dit is de eerste afspraak tussen franchisegever en franchisenemer. Hiermee begint de uitvoerende fase. Meestal betaalt de franchisenemer dan een deel of geheel van de entreefee. De franchisenemer maakt een ondernemingsplan waaraan de franchisegever meestal meewerkt. Daarna volgt er een vestigingsplaatsonderzoek (vpo) dat een inschatting oplevert van de omzet van de beoogde locatie.

Samenwerking nog niet definitief

Zowel de franchisenemer als de franchisegever kunnen in deze fase nog steeds besluiten om niet met elkaar in zee te gaan. Bijvoorbeeld omdat de uitkomsten van het vpo tegenvallen of als de financiering niet lukt. Ook kan het gebeuren dat de franchisegever toch onvoldoende vertrouwen heeft in de franchisenemer.

3. Het franchisecontract: tijdens het franchisenemen

In deze overeenkomst is de samenwerking tussen franchisegever en de franchisenemer vastgelegd. Tegen welke voorwaarden wordt samengewerkt en welke rechten en verplichtingen beiden hebben.

Op de website van De Nationale Franchisegids staat een voorbeeld van een franchisecontract.

Zie ook

Franchisenemer worden

VESTIGINGSGEGEVENSDELTA ADVISORY B.V.
De La Reyweg 409
2571 EK 's-GRAVENHAGE

KVK: 83150307
BTW: NL862752218B01
OPENINGSTIJDEN
Ma t/m Vr : 09:30 - 17:30
Zaterdag : 12:00 - 17:00
Zondag : Gesloten 

CONTACT
De La Reyweg 409, Den Haag, Nederland
VOLG ONS
Chat openen
Delta Advisory
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?