Financiering voorbereiden voor uw bedrijf

U wilt geld lenen. Of u zoekt investeerders voor uw bedrijf. Bereid de aanvraag voor financiering goed voor. Dan heeft u meer kans dat u het geld ook krijgt. Waaraan moet een financieringsaanvraag voldoen? Waarop letten financiers als ze uw aanvraag beoordelen? En hoe houdt u daarmee rekening?

Financieringsaanvraag: stappenplan

Vergroot uw kansen om financiering te krijgen voor uw bedrijf. Schrijf uw bedrijfsidee op in een ondernemingsplan. Maak ook een financieel plan. Met uw ondernemings- en financieel plan kijkt u of uw bedrijf succesvol kan zijn.

Door deze plannen te maken, weet u ook hoeveel geld u nodig heeft. En u weet of u de financiering kunt terugbetalen. Daarna stuurt u uw financieringsaanvraag aan een financier. Bijvoorbeeld een bank. Doe er ook altijd een goede toelichting bij. Dat heet een pitch.

Om uw financieringsaanvraag goed voor te bereiden volgt u deze stappen:

1. Schrijf een ondernemingsplan

Een ondernemingsplan heet ook wel bedrijfsplan, businessplan of ondernemersplan. Het is een document waarin u uw plannen als startend ondernemer uitgebreid beschrijft. Bijvoorbeeld wat uw product of dienst is. Welke prijs u gaat vragen. En hoeveel winst u denkt te gaan maken.

2. Maak een financieel plan

Een financieel plan is een hulpmiddel om te bekijken of u met uw bedrijfsidee voldoende geld kunt verdienen. U heeft dit plan ook nodig om mogelijke financiers te overtuigen om geld te investeren in uw bedrijf. Een financieel plan is het financiële deel van het ondernemingsplan.

Video Financieel plan maken: investerings- en financieringsbegroting

Bekijk de video Financieel plan maken: investerings- en financieringsbegroting waarin KVK u uitlegt hoe u een investeringsbegroting en een financieringbegroting maakt.

3. Geef financieel inzicht

Zorg dat u weet hoe financiers uw cijfers beoordelen. Als u financieel inzicht heeft, dan kunt u alle vragen over uw financiën beantwoorden.

4. Bereid uw pitch voor

Een goede pitch is belangrijk om uw ondernemingsplan kort toe te lichten. Met een overtuigende pitch trekt u een financier of investeerder over de streep.

Ken uw mogelijke financiers

Kijk tijdens uw financieringsvoorbereiding naar banken en alternatieve financieringsvormen. Naast een goed ondernemers- en financieel plan, kunnen financiers nog meer eisen hebben. Banken leggen de voorwaarden en wat u moet doen, vaak uit op hun website. Bekijk deze voorwaarden. Voor de andere financieringsvormen, zoals microkrediet of MKB-krediet, zijn er organisaties die u bij uw financieringsaanvraag kunnen helpen. Hier zijn soms wel kosten of lidmaatschap aan verbonden.

Checklist beoordelingscriteria financieringsaanvraag

Financiers kijken bij het beoordelen van een financieringsaanvraag naar harde en zachte onderdelen. De harde onderdelen gaan vooral over geld: over uw bedrijf en uw financieel plan. De zachte aspecten gaan over u en of u een goede ondernemer bent. U heeft maar één kans om een goede eerste indruk te maken. Zorg dus dat u goed bent voorbereid, voordat u uw financieringsaanvraag inlevert bij een financier. Deze checklist helpt u op weg.

Ondernemer:

 • Straalt u vertrouwen uit?
 • Heeft u zich goed voorbereid?
 • Heeft u ondernemerskwaliteiten, ondernemerservaring en ervaring in de branche? Tip: doe de test en meet hoe sterk u bent in ondernemen.

Ondernemingsplan:

 • Heeft u een goed ondernemingsplan met een stevige onderbouwing van de cijfers?
 • Hoe gaat u geld verdienen (verdienmodel)?
 • Welke aannames sturen uw winst? Bijvoorbeeld het aantal orders dat u denkt te krijgen. Of het effect dat u verwacht van een actie of campagne.
 • Heeft u al iets bereikt met uw bedrijf? Heeft u bijvoorbeeld al een getekende order binnen?

Sector:

 • In welke branche bent u actief?
 • Welke trends, ontwikkelingen en vooruitzichten spelen er?
 • Is er sprake van grote risico’s of concurrentie? Hoe gaat u daarmee om?
 • Bent u van plan internationaal zaken te doen? Zitten daarbij landen met een bovengemiddeld risico?

Contacten:

 • Kent u de juiste mensen? Heeft u een goed netwerk voor uw bedrijf?

Marktonderzoek:

 • Heeft u de markt getoetst of laten toetsen?
 • Welk probleem lost u met uw product of dienst op voor uw klanten? Heeft u dat getest bij potentiële klanten?

Marketing:

 • Hoe gaat u klanten binnenhalen en voor groei zorgen?

Bestedingen:

 • Waar heeft u het geld precies voor nodig?

Administratie en informatie:

 • Hoe organiseert u uw administratie?
 • Hoe zorgt u voor managementinformatie?

Rendementsvooruitzicht:

 • Heeft u een haalbaar beeld van de ontwikkelingen van uw bedrijf? Over de inkomsten en uitgaven (kasstromen)? Over de winst die denkt u te gaan maken met het geïnvesteerde geld (rentabiliteit)? En over de kansen en risico’s?

Kostenstructuur:

 • Heeft u inzicht in de bedrijfskosten van uw onderneming?

Financiële verplichtingen:

 • Heeft u goed in beeld wat u moet verdienden om aan uw financiële verplichtingen te voldoen, zoals aflossingen (zakelijk en privé)?

Vermogensstructuur:

Afhankelijkheid:

 • Is er een (financiële) afhankelijkheid in de branche van leveranciers, (grote) klanten of andere partners?

Zekerheden:

 • Kunt u financiers zekerheid geven dat zij hun geld terugkrijgen? Bijvoorbeeld door activa (bezittingen) als onderpand aan te bieden?

Prognoses:

 • Wat doet u als uw omzetprognose 25% of zelfs 50% lager uitvalt?
 • Kunt u eventueel privévermogen gebruiken voor uw bedrijf?

Stapelfinanciering:

 • Met welke andere financiers bent u in gesprek?

Video Financiering regelen

Bekijk de video Financering regelen van KVK. In deze video ziet u welke stappen u moet nemen om aan een financiering voor u bedrijf te komen. Ook hoort u bij welke partijen u terecht kunt voor financiering.

VESTIGINGSGEGEVENSDELTA ADVISORY B.V.
De La Reyweg 409
2571 EK 's-GRAVENHAGE

KVK: 83150307
BTW: NL862752218B01
OPENINGSTIJDEN
Ma t/m Vr : 09:30 - 17:30
Zaterdag : 12:00 - 17:00
Zondag : Gesloten 

CONTACT
De La Reyweg 409, Den Haag, Nederland
VOLG ONS
Chat openen
Delta Advisory
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?