Eisen aan pleziervaartuigen

Bouwt of importeert u pleziervaartuigen? Dan moeten ze voldoen aan de Wet pleziervaartuigen. Lees welke eisen er zijn.

Bouwt of importeert u pleziervaartuigen? Dan moeten ze voldoen aan (veiligheids)eisen. De eisen gelden voor:

 • pleziervaartuigen tussen de 2,5 en 24 meter lang
 • pleziervaartuigen die na 1997 op de markt zijn gekomen
 • alle sportschepen en alle vrije-tijdschepen (binnenvaart en zeevaart)

Binnenvaartcertificaat

Grote pleziervaartuigen moeten een binnenvaartcertificaat hebben. Uw schip moet aan bepaalde technische eisen voldoen om dit certificaat te krijgen. Het binnenvaartcertificaat is verplicht voor:

 • pleziervaartuigen van 20 meter of langer
 • of pleziervaartuigen van 100m3 (lengte x breedte x diepgang) of meer

U kunt het binnenvaartcertificaat aanvragen bij klassenbureaus en keuringsinstanties die zijn goedgekeurd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

CE-markering

Pleziervaartuigen moeten een bouwersplaatje met een CE-markering hebben. Dat is een Europees label dat bewijst dat het vaartuig aan de Europese eisen voldoet. Het plaatje moet te zien zijn vanaf de stuurplek van het schip.

CE-markering aanvragen

Wilt u een CE-markering aanvragen voor uw pleziervaartuig? Dan moet u het vaartuig laten keuren door Dutch Certification Institute, European Certification Bureau Nederland of DMI-EMCI.

WIN code (fabrikantencode)

Het Watercraft Identification Number, de WIN-code (voorheen HIN/CIN-code) moet op de rechterkant van de spiegel staan. De code moet ook op een tweede, verborgen, plek op het schip geplaatst worden door de fabrikant (producent). De fabrikantencode laat zien op welke productiewerf het schip is gemaakt en wanneer het schip is opgeleverd.

Gebruikershandleiding

Bent u de bouwer van het pleziervaartuig? Dan moet u een gebruikershandleiding en een verklaring van overeenstemming leveren. In de verklaring van overeenstemming verklaart u als producent dat het schip aan alle eisen van de wet voldoet.

Technisch dossier bijhouden

Bent u fabrikant? Dan moet u een technisch dossier bijhouden van het pleziervaartuig of onderdeel dat u op de markt brengt.

Zeebrief niet verplicht

Pleziervaartuigen die op zee varen, hoeven geen zeebrief te hebben. De ILT adviseert wel een zeebrief aan te vragen. Op de website van de ILT staat hoe u een zeebrief aanvraagt.

Uitzonderingen

Deze bijzondere pleziervaartuigen vallen niet onder de eisen voor pleziervaartuigen:

 • officiële wedstrijdboten
 • kano’s
 • gondels
 • waterfietsen en waterscooters
 • surfplanken
 • originelen en replica’s van historische vaartuigen
 • experimentele vaartuigen
 • voor persoonlijk gebruik gebouwde vaartuigen
 • bemande vaartuigen voor commercieel vervoer van passagiers
 • duikboten
 • luchtkussenvaartuigen
 • draagvleugelboten
VESTIGINGSGEGEVENSDELTA ADVISORY B.V.
De La Reyweg 409
2571 EK 's-GRAVENHAGE

KVK: 83150307
BTW: NL862752218B01
OPENINGSTIJDEN
Ma t/m Vr : 09:30 - 17:30
Zaterdag : 12:00 - 17:00
Zondag : Gesloten 

CONTACT
De La Reyweg 409, Den Haag, Nederland
VOLG ONS
Chat openen
Delta Advisory
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?