Een bedrijf starten als 50-plusser

Start u op latere leeftijd met ondernemen? Bereid u voor en voorkom aansprakelijkheid met uw privévermogen. Maak gebruik van fiscale voordelen voor ondernemers. Ontvangt u AOW, dan is uw startersaftrek en zelfstandigenaftrek 50% lager dan voor andere ondernemers.

Hoe werkt starten als 50-plusser?

Bij het starten van een bedrijf komt veel kijken. Volg het stappenplan eigen bedrijf starten. Uw bedrijf start officieel als u zich inschrijft in het Handelsregister van KVK. KVK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft uw bedrijf niet apart bij de Belastingdienst aan te melden. Als de Belastingdienst u als btw-ondernemer opneemt in de administratie, krijgt u uw omzetbelastingnummer en uw btw-identificatienummer (btw-id).

Rechtsvorm kiezen: voorkom aansprakelijkheid met uw privévermogen

Heeft u privévermogen opgebouwd? Bijvoorbeeld spaargeld, beleggingen of de overwaarde van uw woning. Houd hier rekening mee als u een rechtsvorm kiest. Bij sommige rechtsvormen bent u met uw privévermogen aansprakelijk voor schulden van uw bedrijf. Zoals bij een eenmanszaak.

Gebruik de beslistool Welke rechtsvorm past bij uw bedrijf en zie welke rechtsvorm bij uw situatie past.

Belastingvoordelen voor ondernemers

Startersaftrek en zelfstandigenaftrek

U heeft recht op startersaftrek en zelfstandigenaftrek als u aan de voorwaarden voldoet: u bent ondernemer voor de inkomstenbelasting en u voldoet aan het urencriterium.

Mkb-winstvrijstelling

Voor de mkb-winstvrijstelling geldt het urencriterium niet.

Kleineondernemersregeling (KOR)

Heeft u per kalenderjaar een omzet van maximaal € 20.000? Dan kunt u misschien meedoen met de kleineondernemersregeling (KOR). Als u meedoet, berekent u geen btw aan uw klanten.

Bescherm uw inkomen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Ondernemers vallen niet onder de Ziektewet. U heeft geen inkomen als u ziek wordt of arbeidsongeschikt. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) verzekert u zich tegen inkomensverlies. Als u ouder dan 50 jaar bent, kunt u meestal geen AOV meer afsluiten. Of u moet een hogere premie betalen aan uw verzekeraar. UWV heeft verzekeringen voor starters waarvoor u geen medische keuring hoeft te doen.

Crowdsurance of schenkkring (Broodfondsen)

U kunt inkomensverlies bij ziekte opvangen met crowdsurance of een schenkkring. Deelnemers maken onderling afspraken en sparen om elkaar te kunnen ondersteunen. Ze gaan uit van onderling vertrouwen en solidariteit. Bent u ziek, dan krijgt u van de andere leden een schenking waarmee u uw inkomen aanvult. Er kan een wachtperiode gelden. In die periode krijgt u niet uitbetaald.

Bekende voorbeelden van een schenkkring zijn een Broodfonds of een Voorzieningenfonds. Leden van een schenkkring kennen elkaar vaak. Deelnemers van crowdsurance kennen elkaar niet persoonlijk en hoeven niet verplicht deel te nemen aan bijeenkomsten.

Pensioen opbouwen als ondernemer

Als zzp'er moet u zelf voor uw pensioen zorgen. Soms is dat verplicht, afhankelijk van uw beroep of bedrijfstak. Schilders en stukadoors bijvoorbeeld zijn verplicht deel te nemen aan een pensioenfonds.

Het is mogelijk om na loondienst nog 10 jaar op vrijwillige basis uw pensioenregeling voort te zetten. Neem hierover zo snel mogelijk na het einde van uw dienstverband contact op met het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar.

Starten vanuit de bijstand of WW

Bijstand voor zelfstandiger (Bbz)

U kunt uw bedrijf starten vanuit een bijstandsuitkering. U kunt bij uw gemeente verschillende vormen van bijstand aanvragen op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Bijvoorbeeld een krediet voor bedrijfskapitaal, of een tijdelijke aanvulling op uw inkomen.

Starten vanuit een WW-uitkering

U kunt op meerdere manieren een bedrijf starten als u een WW-uitkering heeft. Met of zonder behoud van uw uitkering. U heeft meestal wel toestemming nodig van UWV.

Ontslagvergoeding gebruiken als start voor uw eigen bedrijf

Bent u ontslagen en ontving u een ontslagvergoeding (ook wel transitievergoeding)? U kunt uw vergoeding netto inzetten om u voor te bereiden op de start van uw bedrijf. Gebruik uw vergoeding bijvoorbeeld voor een opleiding of voor coaching.

Werken met een modelovereenkomst

Gaat u als zzp'er werken voor een opdrachtgever? Houd rekening met de wet DBA en doe vooraf de OndernemersCheck van de Belastingdienst om te bepalen of u echt ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Werk met een modelovereenkomst waarin u afspraken maakt met uw opdrachtgever. Door deze modelovereenkomst weet uw opdrachtgever zeker dat u ondernemer bent. En dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden.

Feiten en cijfers: hoeveel 50-plussers werken als zelfstandige?

De grafiek toont het aantal 50 tot 65 jarigen dat werkt als zelfstandige.

VESTIGINGSGEGEVENSDELTA ADVISORY B.V.
De La Reyweg 409
2571 EK 's-GRAVENHAGE

KVK: 83150307
BTW: NL862752218B01
OPENINGSTIJDEN
Ma t/m Vr : 09:30 - 17:30
Zaterdag : 12:00 - 17:00
Zondag : Gesloten 

CONTACT
De La Reyweg 409, Den Haag, Nederland
VOLG ONS
Chat openen
Delta Advisory
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?