Dit moet u weten over bouwen

Gaat u bouwen of verbouwen? Dan moet u zich aan verschillende regels houden. Ook heeft u in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig.

Bouwen heeft in de Omgevingswet 2 onderdelen: een ruimtelijk deel en een technisch deel. Er zijn daardoor 2 omgevingsvergunningen die u misschien nodig heeft:

  • een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit (ruimtelijk bouwen)
  • een omgevingsvergunning voor een technische bouwactiviteit (technisch bouwen)

Ruimtelijk bouwen

Bij ruimtelijk bouwen gaat het om de regels in het omgevingsplan (vroeger de bestemmingsplannen) van de gemeente. In het omgevingsplan staat bijvoorbeeld op welke locaties u mag bouwen. En hoeveel gebouwen daar mogen komen. Ook zijn er regels over hoe een gebouw eruit mag zien of hoe hoog het mag worden. Of waarvoor u een gebouw mag gebruiken. U vindt de regels van de gemeente en het Rijk voor ruimtelijk bouwen in het Omgevingsloket.

Technisch bouwen

Gaat u een gebouw verbouwen, de constructie veranderen of bijvoorbeeld een deel aanbouwen? Of wilt u een nieuw gebouw plaatsen? Dan moet u zich houden aan de algemene rijksregels. In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) staan de bouwvoorschriften voor een technische bouwactiviteit. 

Omgevingswet (OW)

De Omgevingswet vormt de basis voor de bouw- en gebruiksvoorschriften uit het Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012.

Omgevingsregeling (Or)

De Omgevingsregeling bevat technische en administratieve regels. Bijvoorbeeld voorschriften voor de gegevens die moeten worden aangeleverd bij een vergunningaanvraag.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Er zijn ook regels om de kwaliteit van de bouw te verbeteren. Deze regels staan in de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Een onafhankelijke kwaliteitsborger kijkt bijvoorbeeld tijdens de bouw of u zich houdt aan de bouwtechnische eisen. De regels uit de Wkb gelden niet direct voor alle bouwwerken, maar gaan in fases in.

Veiligheid bij bouw- en sloopwerkzaamheden

Bij bouw- en sloopwerkzaamheden moet u vaak een Veiligheidscoördinator Directe Omgeving aanstellen. Deze zorgt voor de veiligheid en gezondheid van iedereen in de directe omgeving van de werkzaamheden. Begint u aan een bouwproject met mogelijke veiligheidsrisico’s? Dan moet u een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) opstellen. Hierin staat hoe de opdrachtgever, hoofd- en onderaannemers ervoor zorgen dat werknemers veilig werken aan een bouwproject.

Bouwen zonder vergunning (vergunningvrij bouwen)

Voor ruimtelijk of technisch bouwen moet u soms een omgevingsvergunning aanvragen. Ook zijn er situaties waarbij u zonder vergunning mag bouwen. Soms moet u wel een melding doen. In het Omgevingsloket kunt u met de vergunningcheck bekijken of u zonder vergunning (vergunningvrij) mag bouwen. 

Omgevingsvergunning aanvragen en vergunningcheck doen

Wilt u weten of u een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig heeft? Of dat u een melding moet doen? Ga naar het Omgevingsloket en doe de vergunningcheck. In het Omgevingsloket ziet u welke regels gelden in uw gemeente, provincie of waterschap. En u kunt direct een vergunning aanvragen of een melding doen. Let op: misschien gelden er ook regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening of andere verordeningen van de gemeente. 

Lees meer over bouwen en de Omgevingswet

VESTIGINGSGEGEVENSDELTA ADVISORY B.V.
De La Reyweg 409
2571 EK 's-GRAVENHAGE

KVK: 83150307
BTW: NL862752218B01
OPENINGSTIJDEN
Ma t/m Vr : 09:30 - 17:30
Zaterdag : 12:00 - 17:00
Zondag : Gesloten 

CONTACT
De La Reyweg 409, Den Haag, Nederland
VOLG ONS
Chat openen
Delta Advisory
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?