Dierziekten bestrijden

Houdt u dieren? Dan moet u dierziekten proberen buiten uw bedrijf te houden. Bekijk hier waaraan u moet voldoen.

Houdt u dieren? Dan moet u dierziekten proberen buiten uw bedrijf te houden.

U moet onder meer:

  • zorgen voor voldoende hygiëne op uw bedrijf
  • de gezondheid van uw dieren regelmatig laten controleren
  • melden bij (vermoedens) van een dierziekte
  • dode dieren laten ophalen

Dierziekte melden

Vermoedt u een besmettelijke dierziekte op uw bedrijf zoals vogelgriep, varkenspest, of Q-koorts? Dan moet u deze dierziekte melden bij het Landelijk meldpunt dierziekten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In het overzicht van aangifteplichtige dierziekten staan de besmettelijke dierziekten die u moet melden. De eigenaar van de dieren (veehouder), de dierenarts of een onderzoekslaboratorium moet de melding doen.

Meldt u een dierziekte niet die u wel moet melden? Dan bent u medeverantwoordelijk voor de verspreiding van die ziekte. De NVWA waarschuwt eerst. Als u niet doet wat u moet doen en er komt een uitbraak dan kan de NVWA u zwaar straffen.

Bloedmonsters varkens

Heeft u varkens? Dan moet u regelmatig bloedmonsters van uw dieren (laten) afnemen en controleren op klassieke varkenspest en de ziekte van Aujeszky. Een erkend laboratorium moet het onderzoek doen. De uitslag van het onderzoek bewaart u 2 jaar in uw bedrijfsadministratie.

Verplichte wasplaats

In sommige gevallen moet u een eenvoudige wasplaats hebben om veewagens elke keer na het vervoeren van dieren te reinigen en ontsmetten. Deze wasplaats is verplicht als u:

  • 10 of meer evenhoevigen (zoals runderen, varkens, schapen en geiten) houdt
  • hobbyhouder bent met 10 of meer dieren en ook dieren van een ander bedrijf aanvoert
  • meedoet aan keuringen
  • dieren van uw bedrijf met een eigen vervoermiddel verplaatst naar locaties met een Uniek Bedrijfsnummer

Voor gesloten bedrijven, slachthuizen en verzamelcentra gelden andere eisen.

Dode dieren laten ophalen

Als veehouder of dierenarts moet u dode landbouwhuisdieren binnen 1 werkdag melden bij Rendac. Daarna komt de kadaverophaaldienst van Rendac het kadaver de eerstvolgende werkdag ophalen.

Dode dieren laten onderzoeken

U moet verdachte dode dieren (kadavers) laten onderzoeken door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). U moet de kadavers hiervoor eerst aanmelden bij de ophaaldienst selectiemateriaal. De ophaaldienst van de GD haalt de dieren op bij uw boerderij of dierenartsenpraktijk.

Dode wilde vogels laten onderzoeken

Vindt u 1 of meer dode wilde vogels (geen hobbykippen of hobbyvogels)? U kunt dit melden bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC). Als het kadaver niet wordt opgehaald voor onderzoek, moet u het zelf opruimen.

Vaccinaties tegen dierziekten

Als veehouder of veehandelaar mag u uw dieren niet vaccineren tegen dierziekten zoals mond- en klauwzeer, vogelgriep en blauwtong. In de beleidsdraaiboeken dierziekten staat wanneer dierenartsen en veehouders mogen of moeten vaccineren.

Let op: Nederland stelt andere technische eisen aan sera en entstoffen tegen de ziekte van Aujeszky (ZvA) en aan entstoffen tegen infectieuze bovine rhinotracheitis (IBR) dan andere EU-lidstaten. Zijn deze sera of entstoffen al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen in enkele gevallen verbieden.

Digitaal ontheffing aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de ontheffing van het vaccinatieverbod digitaal aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

VESTIGINGSGEGEVENSDELTA ADVISORY B.V.
De La Reyweg 409
2571 EK 's-GRAVENHAGE

KVK: 83150307
BTW: NL862752218B01
OPENINGSTIJDEN
Ma t/m Vr : 09:30 - 17:30
Zaterdag : 12:00 - 17:00
Zondag : Gesloten 

CONTACT
De La Reyweg 409, Den Haag, Nederland
VOLG ONS
Chat openen
Delta Advisory
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?