CO-certificaat (koolmonoxide) voor cv-monteur

Bekijk hier voor wie het CO-certificaat (gasketelwet) verplicht is en hoe je het CO-certificaat kunt aanvragen.

Werkt u aan gasverbrandingsinstallaties? U moet een CO-certificaat hebben om deze installaties te plaatsen, onderhouden of repareren. Dit verplichte certificaat (in de gasketelwet) moet het aantal ongelukken met koolmonoxide verminderen. Gasverbrandingsinstallaties zijn bijvoorbeeld:

  • cv-ketels
  • gashaarden en gaskachels
  • geisers

U heeft het CO-certificaat nodig voor het installeren, repareren, onderhouden en in bedrijfstellen van een gasverbrandingsinstallatie en de kanalen voor luchttoevoer en rookgasafvoer. Heeft u geen geldig CO-certificaat? Dan mag u deze werkzaamheden niet meer doen. Als u zonder CO-certificaat werkt, bent u strafbaar. Ook de consument die u opdracht geeft is strafbaar.

CO-certificaat aanvragen

Om een CO-certificaat voor uw bedrijf te krijgen moet u de volgende stappen nemen:

  1. Uw installateurs (cv-monteurs) moeten een Bewijs van Vakmanschap Koolmonoxide hebben. Hiervoor moet de installateur een examen doen en/of bijscholing volgen bij een erkende opleider.
  2. Zorg dat u werkt volgens een beoordelingsrichtlijn voor gasverbrandingsinstallaties (bijvoorbeeld InstallQ BRL 6000-25 of KIWA BRL K25000) van een geaccrediteerde organisatie. In de beoordelingsrichtlijn staan de eisen, voorschriften en wetten waar u zich aan moet houden. Beschrijf de manier waarop u werkt in een kwaliteitshandboek. U legt zo uw interne procedures vast en u kunt laten zien dat u veilig werkt.
  3. Vraag CO-certificering aan bij een certificerende instelling. Deze organisatie controleert (audit) of u werkt volgens de beoordelingsrichtlijn en of u voldoet aan alle eisen om een CO-certificaat te krijgen.

Register gasverbrandingsinstallaties

Als uw bedrijf een CO-certificaat heeft, dan meldt de certificerende instelling (de instelling die beslist of u het CO-certificaat krijgt) u aan bij het register gasverbrandingsinstallaties. In dit register vindt de consument of uw installatiebedrijf gecertificeerd is voor werkzaamheden aan de cv-ketel, geiser, gashaard of ¬kachel en rookgasafvoer. De installateur moet ook met een (digitale) legitimatie laten zien dat het bedrijf een CO-certificatie heeft. En u moet het logo CO-VRIJ gebruiken.

Als u niet in het register staan, mag u niet werken aan gasverbrandingsinstallaties totdat u het CO-certificaat heeft.

Melden (bijna-)ongevallen met koolmonoxide

Als u bij de werkzaamheden ontdekt dat er koolmonoxide vrijkomt, dan is dat een (bijna-)ongeval. U moet de installatie buiten gebruik stellen en het (bijna-)ongeval melden bij:

  • de gebruiker en/of eigenaar,
  • de gemeente, en
  • de certificerende instelling
VESTIGINGSGEGEVENSDELTA ADVISORY B.V.
De La Reyweg 409
2571 EK 's-GRAVENHAGE

KVK: 83150307
BTW: NL862752218B01
OPENINGSTIJDEN
Ma t/m Vr : 09:30 - 17:30
Zaterdag : 12:00 - 17:00
Zondag : Gesloten 

CONTACT
De La Reyweg 409, Den Haag, Nederland
VOLG ONS
Chat openen
Delta Advisory
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?