Certificaten en register voor asbestverwijdering

Wilt u asbest verwijderen (saneren) of inventariseren? Dan moet u een certificaat hebben. Lees hier hoe het zit.

Wilt u asbest verwijderen (saneren) of inventariseren? Dan moet u een certificaat hebben. Asbestverwijderaars met een geldig certificaat staan in het register voor asbestverwijdering. Dit register wordt bijgehouden door Stichting Ascert.

Certificaten voor werken met asbest

Met een certificaat laat u zien dat u op een professionele en veilige manier met asbest kunt werken. Er zijn verschillende certificaten:

  • Procescertificaat voor asbestinventarisatie
  • Procescertificaat voor asbestverwijdering
  • Persoonscertificaat (DAV-1, DAV-2, DTA)

Certificaat aanvragen

U kunt een certificaat aanvragen bij één van de organisaties die door het Ministere van SZW is aangewezen als certificerende instelling (CI). Deze organisaties geven aan het register (Ascert) door wie een certificaat heeft gekregen, als er een certificaat is ingetrokken of wanneer iemand geschorst is.

De organisaties voor procescertificaten zijn:

De organisaties voor persoonscertificaten:

In de certificatieschema’s voor procescertificaten en persoonscertificaten staan de eisen waaraan personen of bedrijven die asbest verwijderen moeten voldoen om een certificaat te krijgen.

Buitenlandse asbestsaneerders

Een asbestsaneerder uit het buitenland die tijdelijk of vast in Nederland wil werken, moet zich melden bij een certificerende instelling voordat hij met het werk begint. Een buitenlandse asbestsaneerder moet aan dezelfde eisen voldoen als een Nederlandse asbestverwijderaar. Hij moet ook de Nederlandse taal voldoende begrijpen en spreken om het werk veilig te kunnen doen en om ernstige ongevallen te voorkomen. De certificerende instellingen kunnen controleren of een buitenlands certificaat gelijkwaardig is aan het Nederlandse certificaat. Als het gelijkwaardig is kunnen zij daarna een Nederlands certificaat uitgeven.

VESTIGINGSGEGEVENSDELTA ADVISORY B.V.
De La Reyweg 409
2571 EK 's-GRAVENHAGE

KVK: 83150307
BTW: NL862752218B01
OPENINGSTIJDEN
Ma t/m Vr : 09:30 - 17:30
Zaterdag : 12:00 - 17:00
Zondag : Gesloten 

CONTACT
De La Reyweg 409, Den Haag, Nederland
VOLG ONS
Chat openen
Delta Advisory
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?